Dekt mijn verzekering een tand implantaat?

In sommige gevallen worden tandheelkundige behandelingen zoals het zetten van een tand implantaat volledig vergoed door uw verzekering. Een voordeel van dit soort vergoedingen is dat u voor deze verrichtingen niet afhankelijk bent van een jaarlijks budget wat op kan raken. Veelal worden behandelingen zoals het zetten van een tand implantaat slechts beperkt vergoed en zit er ook een eigen bijdrage bij. Hoeveel deze bijdrage is hangt af van waar u de tandheelkundige verzekering heeft ondergebracht.

Indien u kiest om een tand implantaat te laten plaatsen dan is het verstandig vooraf al te weten wat de kosten zullen zijn. Bij Dental Design Center wordt er naast het behandelplan ook een opgaaf van de kosten gegeven en kan de specialist ook vaak aangeven wat wel en wat niet vergoed wordt door uw verzekering. Nadat de specialist bij Dental Design Center een begroting heeft gemaakt voor de behandeling zal een ook een behandelplan worden opgesteld. Hou er rekening mee dat bij veel verzekeringen toestemming gevraagd moet worden om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Het is verstandig om dit al vooraf te informeren bij uw verzekering voordat u een tand implantaat laat zetten.

Indien u nog geen 18 bent dan vergoedt de basisverzekering de meeste tandartsbehandelingen. Tandheelkundige zorg voor volwassenen zit helaas niet in het basispakket. In speciale gevallen kunt u bijzondere tandheelkundige zorg vergoed krijgen uit het basispakket. Dit kan zijn als iemand dit nodig heeft omdat hij of zij een ernstige ontwikkelingsstoornis heeft of een afwijking van de mond. In dit geval kan men orthodontistische behandelingen vergoed krijgen uit de basisverzekering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de officemanager van Dental Design Center op nummer 035-5319996.

Neem contact met mij op


Links

  • Dental Design Center bleekt uw tanden wit!
  • Dental Design Center, de specialist op gebitsimplantatie!
  • Reconstructieve Tandheelkundige Kliniek
  • Cosmetische Tandheelkunde - Dental Design Center
  • Is een tandimplantaat verzekerd?

Back to Top